Stawki za dzierżawę nieruchomości rolnych za wysokie dla rolników

W ostatnim czasie do biura ŚIR docierają sygnały od rolników o tym, że w wyniku przetargów nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalane są czynsze dzierżawne na wysokim poziomie. W wyniku analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych ustaliliśmy, że w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zostały minimalne stawki dzierżawy, natomiast maksymalne nie zostały określone. Wynika z tego, ze Agencja Nieruchomości Rolnych jest zainteresowana jak najwyższymi stawkami czynszu dzierżawnego, gdyż stanowią one dochód Skarbu Państwa. Przepisy miały ograniczyć dostęp cudzoziemców i spekulantów do ziemi rolniczej, tymczasem rolnicy, szczególnie młodzi czują się oszukani. W załączeniu treść Rozporządzenia

 Podajemy adres, pod którym można obejrzeć wywiad z Prezesem ŚIR Ryszardem Ciźla przeprowadzonym dla "Strefy Agro" dziennika "Echa Dnia" na temat sprzedazy ziemi w świetle doświadczeń praktycznych od momentu obowiązywania ustawy o obrocie ziemią 

http://www.strefaagro.echodnia.eu/artykul/program-strefa-agro-klopoty-dwoch-firm-ogromne-czynsze-za-dzierzawy-ziemi

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2