Oferta dla rolników

Rolników ze świętokrzyskich gospodarstw, jednak nie mniejszych jak 3 hektary, może zainteresować oferta dotycząca hodowli bydła mięsnego z możliwością dofinansowania do zakupu stada. W załączniku oferta z Podkarpackiej Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2