Przymrozki dały się we znaki rolnikom - wniosek ŚIR o uruchomienie procedury pomocy

Wystąpienie ujemnych temperatur w kwietniu tego roku przyczyniło do znacznych szkód w wielu plantacjach rolniczych, szczególnie sadowniczych. W związku z tą trudną sytuacją Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem w sprawie konieczności podjęcia stosownych działań. W piśmie "Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Ministra o podjęcie działań w celu uruchomienia procedury związanej z szacowaniem szkód powstałych w uprawach rolniczych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

W województwie świętokrzyskim najbardziej ucierpiały uprawy sadownicze, ziemniaki wczesne, zboża jare, rzepaki i buraki cukrowe.
Rolnicy sygnalizują, że spotykali się z odmową zawierania umowy ubezpieczenia przez uprawnione firmy ubezpieczeniowe. Pierwsze ubezpieczenia zostały zawarte 15 kwietnia z PZU, lecz zważywszy na 14 dniowy okres karencji ubezpieczenie będzie obejmowało odpowiedzialnością za szkody najwcześniej 1 maja br.
W związku z przewidywanymi dużymi stratami zwracamy się do Pana Ministra o zabezpieczenie środków finansowych i uruchomienie procedury pomocy finansowej ze strony państwa.
Z uwagi na brak możliwości ubezpieczenia od przymrozków, rolnicy oczekują pomocy w pełnej wysokości bez 50% redukcji, która jest naliczana w przypadku braku ubezpieczenia.
Zaistniała sytuacja, zważywszy na bardzo duże trudności sprzedaży owoców (embargo ze strony Rosji) i niskie ceny dodatkowo pogorszy już i tak bardzo złą kondycję finansową producentów.
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej. Pismo podpisał Prezes Ryszard Ciźla.

W załączeniu oryginał pisma wraz z popierającym wnioskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych pobierz

odpowiedź MRiRW

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2