Ważne dla rolników, których uprawy zostały uszkodzone przez przymrozki wiosenne

Rolnicy, których plantacje i uprawy ucierpiały wskutek przymrozków po 15 kwietnia 2017 r. mogą złożyć wnioski o oszacowanie szkód do właściwych urzędów gmin.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego . W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody.

formularz wniosku  Procedura  Zarządzenie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2