Zmiana warunków dostępu do kredytu preferencyjnego ZC nie jest możliwa

W związku ze spadkami cen na produkty rolne spowodowane rosyjskim embargiem Rząd RP uruchomił linię preferencyjną tzw. ZC. Miała ona pomóc gospodarstwom rolnym, które z powodu enbarga znalazły się w trudnej sytuacji. Jednak ze względu na złożoność sytuacji zadłużonych gospodarstw linia ta jest często niedostępna. Stąd Krajowa Rada Izb Rolniczych, na wniosek rolników, wystąpiła o zmianę warunków dostępności tej linii kredytowej. W załączeniu wniosek KRIR i odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2