Informacja o realizowanej operacji

logaW dniu 17 lipca 2017 r. Świętokrzyska Izba Rolnicza  jako "Partner KSOW" podpisała z Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 9/2017 na realizację operacji pn. "Żywność od rolnika wprost do konsumenta" o charakterze informacyjnym i promującym Rolniczy Handel Detaliczny w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 19 675,25 zł.

Operacja polega na organizacji Konferencji informacyjno-promocyjnej dla około 100 osób oraz warsztatów przetwórczych w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach dla ok. 35 uczestników.

Celem tych działań jest: dostarczenie wiedzy uczestnikom nt. możliwości prawnych i organizacyjnych przetwarzania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, skrócenie łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych, poprzez zwiększenie wartości dodanej.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2