Samorząd rolniczy jest rozczarowany brakiem zgody na czasowe stosowanie neonikotynoidów do zaprawiania rzepaku

Zarząd KRIR wystąpił w dniu 23.06.2017 r. do resortu rolnictwa o przywrócenie czasowe zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania nasion rzepaku. Ministerstwo utrzymało zakaz ze względu na dobro pszczół. Zapraw nie można stosować od 2013 r.  Izby zwróciły uwagę, że rolnicy nie mogąc stosować zapraw neonikotynoidowych, muszą wielokrotnie opryskiwać całą powierzchnię plantacji insektycydami, co zwiększa chemizację a także podwyższa znacznie koszty produkcji. W załączeniu odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2