Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Komunikat
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji
Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:
Oddział Terenowy KOWR:
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
tel. (41) 343-31-90
fax (41) 368-70-49
(dawna siedziba ARR OT w Kielcach)
Sekcja Zamiejscowa KOWR:
Pl. Obrońców Pokoju 21,
27-500 Opatów
tel. (15) 869 14 04

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2