Płatności na rzecz rolników, którzy przekazali gospodarstwo innemu rolnikowi

W dniach 25 września do 24 października 2017 r. realizowany będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków w ramach poddziałania PROW "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Szersze informacje przekazane przez ARiMR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2