Sadownicy mają znowu "pod górkę"

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zaniepokojony brakiem rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARiMR zadań zwiazanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców, w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, wystąpił w tej sprawie z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Brak tego rozporządzenia stawia polskich producentów owoców w bardzo kłopotliwej sytuacji, gdyż zmuszeni są do składowania zbieranych owoców do chłodni, co generuje dodatkowe koszty związane z ich przechowywaniem.

Szczególnie zaniepokojeni są sadownicy, którzy nie ubiegali się o wypłatę odszkodowań z tytyłu strat spowodowanych przez przymrozki jakie wystąpiły w okresie wiosennym br. i nie otrzmają wsparcia za utraconą z tego tytułu produkcję, licząc na wsparcie z tytułu embarga. Dlatego też Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się do ministra, by w trybie pilnym uruchomić przyjmowanie powiadomień w ramach programu wsparcia Unii Europejskiej, a tym samym stworzyć sadownikom możliwość wyboru. Opóźnienie rozpoczęcia programu wsparcia wycofania z rynku z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję dezorganizuje planowanie organizacji zbytu owoców w gospodarstwach zainteresowanych tą formą zagospodarowania owoców.

Z odpowiedzi otrzymanej z ministerstwa dowiadujemy się, że proces legislacyjny trwa a jego zakończenie przewidywane jest w grudniu pobierz odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2