Wprowadzenie ustawy zmieniającej Prawo Łowieckie wydłuża się

Poniżej przedstawiamy korespondencję pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych, Kancelarią Premier Beaty Szydło i Ministerstwem Środowiska, dotyczącą wprowadzenia w życie
zmian do ustawy Prawo Łowieckie. wniosek KRIR    odp_Min_Środowiska

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2