Wieś zaciszna, wieś spokojna?

Grudzień - 2017

Obszary wiejskie to naturalna przestrzeń, związana z towarową produkcją rolną. Środowisko obszarów wiejskich od zawsze służyło i służyć będzie produkcji żywności dla ludzi. Żywność do podstawowy produkt niezbędny do życia i suplementy jej nie zastąpią. Produkcja rolna, szczególnie towarowa intensywna, często jest uciążliwa dla otoczenia ze względu na zapachy, stosowane środki ochrony roślin, koncentrację upraw i hodowlę zwierząt . Tego amatorzy domku na wsi muszą być świadomi. Oczekują przyjemnych zapachów kwiatów polnych, ciszy, spokoju. Wybierając lokalizację pod własny domek należy uwzględnić wszystkie niedogodności, uciążliwość zamieszkania w okolicy, gdzie zlokalizowana jest intensywna produkcja rolna.


Ostatnio bardzo często wynikają na tym tle konflikty pomiędzy gospodarzami chcącymi rozwijać produkcję rolną, budować kurniki, chlewnie, obory czy biogazownie. Spotykają się z protestami tych mieszkańców, którzy wyobrażali sobie wieś jako sielankę.
Są miejsca, które mniej nadają się do towarowej produkcji rolnej, gdzie ziemie są słabe i tam powinna być lokalizacja dla budowy domków. Osoby mimo wszystko zdecydowane na budowę domku w miejscach związanych z intensywną produkcją rolną powinny składać oświadczenie, że są świadomi uciążliwości, nie będą protestować i blokować rozwoju gospodarstw rolnych zlokalizowanych w ich miejscach zamieszkania.
Rady Gmin powinny w porozumieniu z Radą Powiatową zapewnić w planach przestrzennego zagospodarowania obszary pod inwestycje i budowę osiedli domów mieszkalnych oraz pod zabudowę związaną z rozwojem gospodarczym, aby stworzyć możliwość osiedlania się w takich miejscach mieszkańcom miast ceniących życie w naturalnym środowisku wiejskim, co będzie z korzyścią dla wszystkich. Wieś jest miejscem do życia dla wszystkich, ale musi to być decyzja przemyślana, uwzględniająca wszystkie za i przeciw. Osobę nieprzywykłą do życia w środowisku wiejskim denerwować może pianie koguta, szczekanie psa, ryczenie bydła, zapach gnojowicy i obornika, kurz, latające owady (pszczoły), wykonywane opryski, kiepskie drogi, błoto, często daleko do sklepu i szkoły.
Utrzymanie domku to konieczność osobistego zapewnienia sobie ogrzewania, wykonywanie remontów, zabezpieczenia przed skutkami klęsk żywiołowych, dłuższy dojazd do pracy, zimą zasypane śniegiem drogi. W zamian mamy poczucie, że jesteśmy u siebie na własnym i mamy odrobinę własnej ziemi pod nogami. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest rozbudowa infrastruktury, w tym szczególnie lokalnych dróg, których stan jakościowy nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców i inwestorów. To co było wystarczające kilkanaście lat temu nie wystarcza w obecnych realiach.
Tworzenie miejsc pracy odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców , będzie zapobiegać migracji z naszego regionu. Warunkiem związania mieszkańców z lokalną ojczyzną jest posiadanie własnego domu i miejsca pracy odpowiadającego aspiracjom nowoczesnego społeczeństwa.
Migracja w obecnym czasie występuje zazwyczaj z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania i ma głównie podłoże ekonomiczne. Działka na wsi w mojej ocenie powinna mieć około 0,3 – 0,5 ha, to wtedy będzie miejsce na własne warzywa, owoce, kwiaty i inne atrakcje. Niestety, nabyć taką działkę to w dzisiejszym czasie trudna i skomplikowana sprawa.
Wszystkim potencjalnym inwestorom na terenach wiejskich życzę trafnych decyzji i spełnienia pokładanych oczekiwań.

Ryszard Ciźla
Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2