Wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Jak informowaliśmy w dniu 28 grudnia 2017r. obradowało VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Podczas Walnego Zgromadzenia Delegaci zgłosili wniosek w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia upraw z dopłatą 80% z budżetu państwa. W trosce o produkcję trzody chlewnej zgłoszono wniosek, aby wprowadzić wszelkie dostępne środki, na terenach wolnych od wirusa ASF, podnoszące świadomość rolników oraz zabezpieczenie gospodarstw przed przedostaniem się na ich teren wirusa. Delegaci WZ zwracają się także z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dofinansowania stada podstawowego loch. Szczegółowe stanowisko w powyższej sprawie zamieszczamy w załączniku

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2