Ważne dla sadowników - Wycofanie z rynku

Uwaga Sadownicy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła Komunikat dotyczący mechanizmu WYCOFANIE Z RYNKU. Powiadomienia o zamiarze wycofania owoców z rynku można składać w dniu 19 stycznia w Oddziałach Regionalnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Można je składać także w formie elektornicznej, ale wyłącznie w godz. 7.30 do 15.00. Szersze informacje na stronach ARiMR http://www.arimr.gov.pl/, gdzie zamieszczone są także formularze zgłoszeniowe wraz z instrukcją wypełniania.


Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dla ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w dniu 19.01.2018 r. określono wysokość współczynnika przydziału, stosowanego w odniesieniu do następującej grupy produktów:
• jabłka oraz gruszki – 0,09

Ponadto, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie wyczerpano ilości dla śliwek i brzoskwiń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 3) ww. rozporządzenia Rady Ministrów, zatem w dalszym ciągu Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują powiadomienia dla ww. produktów.

źródło: arimr.gov.pl

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2