Spotkania sadownicze Sandomierz 2018

27 spotkanie sadownicze 3W dniach31 stycznia/1 lutego br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu odbyło się 27 Spotkanie Sadownicze Sandomierz.
W otwarciu wzięli udział: posłowie Marek Kwitek i Mirosław Maliszewski, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, przedstawiciele sejmiku województwa świętokrzyskiego oraz władz powiatu sandomierskiego i miasta Sandomierz.
Podczas 27 Spotkania Sadowniczego tradycyjnie już wręczono odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane przez ministra rolnictwa na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

27 spotkanie sadownicze 2W tym roku otrzymali je: Anna Arabska, Przemysław Badowski, Jacek Ceglarski, Tomasz Chochorowski, Tomasz Gasparski, Jarosław Kopeć, Jakub Korczak, Sławomir Kutyś, Tomasz Lewandowski, Jakub Lis, Tomasz Sikora, Radosław Suchorzewski, Marcin Żabowski. W imieniu odznaczonych podziękował Marcin Żabowski.
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej reprezentowany przez prezesa Ryszarda Ciźlę poinformował o przyznaniu specjalnego wyróżnienia dla Związku Sadowników RP za „wkład w rozwój polskiego sadownictwa oraz wytrwałość w obronie interesów zawodowych rolników”. Ryszard Ciźla przekazał je na ręce przewodniczącego ZSRP, posła Mirosława Maliszewskiego. To wyróżnienie dla wszystkich członków naszego związku – powiedział Maliszewski; odnosząc się do wyzwań na ten rok wymienił sprawę zatrudnienia siły roboczej ze Wschodu oraz sytuację na rynku.

Starosta Sandomierski Stanisław Masternak oraz przewodniczący rady powiatu sandomierskiego Tomasz Huk wręczyli statuetkę krzemienia pasiastego Markowi Kawalcowi, organizatorowi Spotkań Sadowniczych. Jest ona symbolem tytułu „zasłużony dla powiatu sandomierskiego”. Jak podkreślił Tomasz Huk, zorganizowane po raz pierwszy w 1991 Spotkanie Sadownicze było ewenementem w skali kraju i z biegiem lat przyczyniło się do postrzegania Sandomierza jako drugiego ośrodka sadowniczego w Polsce.
Dziękując za wyróżnienie Marek Kawalec podkreślił, że traktuje ten tytuł jako wyróżnienie dla całego zespołu, który przygotowuje Spotkanie i motywację do dalszych działań dla rozwoju sadownictwa.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2