Wytyczne PIW w zakresie bioasekuracji

W związku ze zgłaszanymi przez rolników utrzymujących trzodę chlewną i drób problemami w zakresie bioasekuracji, Zarząd KRIR zwrócił sie Instytutu Weterynarii w Puławach (pismo w zał.) o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach. Jednocześnie wystąpił w tej sprawie do MRiRW.

Do pobrania przekazujemy wytyczne jakie otrzymaliśmy w piśmie prof. Krzysztofa Niemczuka PIW -PB

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2