Ponad połowa świętokrzyskich rolników może skorzystać z uproszczonej formy wniosku o dopłaty bezpośrednie

Corocznie około 88 tysięcy osób w Świętokrzyskiem korzysta z dopłat bezpośrednich. W tym roku w procedurach składania wniosku zaszły rewolucyjne zmiany. Wnioski o dopłaty będą od 15 marca składane przez internet. A od 15 lutego do 14 marca można składać oświadczenie o braku zmian. Jak przewidują pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z takiej możliwości może skorzystać nawet do 60% uprawnionych do uzyskania dopłat w naszym województwie.
Oświadczenie o braku zmian jest prostszym rozwiązaniem i dotyczy osób, które ubiegają się o taki sam rodzaj dopłat i nie wprowadziły żadnych zmian względem 2017 roku. Dodatkowo w 2017 r. zadeklarowały powierzchnię gruntów rolnych nie przekraczającą 10 hektarów, ponadto wnioskowały o konkretne płatności. Chodzi tu o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną z powierzchnią uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, premię pielęgnacyjną, premię zalesieniową i pomoc na zalesianie w PROW 2007-2013 oraz płatności do obszarów ONW – dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.


Nie mogą złożyć oświadczeń rolnicy, którzy korzystali z innych rodzajów płatności, takich jak płatność do krów, bydła, rolno-środowiskowa, rolno-środowiskowo-klimatyczna czy ekologiczna w ramach PROW 2014-2020, czy też dodatkowej płatności dla młodych rolników.
Oświadczenie można składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR www.arimr.pl , w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Skuteczne złożenie oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności takie jak w 2017 r. W przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia w gospodarstwie wystąpią zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, rolnik będzie musiał złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.
Informujemy również, że na stronach ARiMR dostępna jest wersja demonstracyjna e-wniosku wraz z instrukcją obsługi oraz, że rolnicy nie mający możliwości wprowadzenia danych do e-wniosku, mogą korzystać z pomocy pracowników ARIMR . Apelujemy o nie zwlekanie ze składaniem wniosków, aby nie wystąpiły problemy techniczne, które zablokują system.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2