Zwrot stawki podatku akcyzowego za paliwo rolnicze bez zmian

W związku z licznymi pytaniami i zabiegami o zwiększenie górnej stawki zwrotu podatku akcyzowego Krajowa Rada Izb wystapiła do Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie. Jednak stawki zwrotu pozostawiono na niezmienionym poziomie wystąpienie KRIR  odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2