Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne

KRIR wystąpiła z wnioskiem o wyjasnienia dotyczące szkód wyrządzanych przez muflony, kormorany, gęsi, żurawie i czaple. Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Środowiska w tej sprawie pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2