04/30 2018

Wniosek o ochronę obszarów rolniczych

W związku z występującymi konfliktami, zwłaszcza na podmiejskich obszarach wsi, pomiędzy mieszkańcami zajmującymi się produkcją rolną i mieszkańcami, którzy nie są z nią związani, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa o ochronę obszarów rolnych pobierz