Ważne propozycje do zmiany Prawa Łowieckiego

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2018 r. ustawy Prawo łowieckie, która nie spełnia oczekiwań i stwarza wiele kontrowersji, KRIR wystąpiła do Ministra Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie nie rozwiązanych i stwarzających problemy kwestii. Oto odpowiedź 

Link do wystąpienia KRIR: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/5699-wystapienie-krir-ws-nowelizacji-ustawy-prawo-lowieckie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2