Wzory dokumentów - pomoc przy zbiorach

Obowiązująca ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, dała możliwość zatrudnienia obcokrajowców ale także innych pracowników sezonowych, zwłaszcza do pracy przy zbiorach owoców i innych upraw rolniczych, przy minimum formalności. Według ustawy podstawą świadczenia pomocy  przy zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy rolnikiem a osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umową o pomocy przy zbiorach. Umowa ta zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika.

Poniżej przekazujemy wzory umowy i oświadczeń do umowy, opracowane we współpracy ze Związkiem Sadowników RP

Umowa     Oświadczenie      Oświadczenie zleceniobiorcy

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2