Zmarł profesor Eberhard Makosz

imagesZe smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Eberhda Makosza,  wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomii i upowszechniania nowoczesnych upraw sadowniczych w Polsce.

Eberhard Makosz urodził się 23 marca 1932 r. w Lichyni (woj. opolskie). W 1963 r. ukończył z tytułem mgr. inż. Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie. W 1990 r. został prof. nadzw. Akademii Rolniczej w Lublinie, a profesorem zwyczajnym nauk rolniczych – w 1997 r.

Profesor Eberhard Makosz był człowiekiem z całego serca oddanym sadownictwu. Było ono jego ogromną pasją. Wykształcił wiele pokoleń sadowników, takich samych pasjonatów, jak on.
Kto miał kiedykolwiek styczność z profesorem Makoszem, ten wie, że był to wybitny naukowiec, człowiek z ogromną kulturą i klasą. Był człowiekiem, który odmienił oblicze polskiego sadownictwa.
Był asystentem i adiunktem Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej. W latach 1971 – 1981 piastując funkcję dyrektora kierował tą placówką. Był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczych i kierownikiem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa – Oddział w Nowym Sączu (1983 – 1989). Wykładowca lubelskiej Akademii Rolniczej (Uniwersytet Przyrodniczy) w latach 1989 – 2008. Był także kierownikiem Zakładu (Katedry) Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, następnie Katedry Ekonomii Ogrodniczej w tej uczelni.
Naukowiec i praktyk, wiceprezes i prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych (od 1989 roku). Wybitny specjalista w dziedzinie ekonomii i upowszechniania nowoczesnych upraw sadowniczych w Polsce.
Autor 700 publikacji naukowych, organizator międzynarodowych seminariów sadowniczych w Limanowej i Lublinie.
Profesor E.Makosz w uznaniu za swoje wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej, jak również zasług dla rozwoju sadownictwa był wielokrotnie odznaczany m.in. : Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 29 maja w wieku 86 lat.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2