Stanowisko KRIR w sprawie projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027

Załącznik do uchwały KRIR 6/2018 z dnia 6.06.2018 r.

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych Skierowane do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027

Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu WPR na lata 2021 – 2027 Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo żąda od Rządu RP podjęcia wszelkich możliwych działań prowadzących do zwiększenia środków finansowych na ten cel.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa za niemożliwe do przyjęcia propozycje ograniczające wysokość środków zarówno na pierwszy jak i na drugi filar WPR.


Sytuacja ta w żaden sposób nie prowadzi do deklarowanego podniesienia wielkości dopłat obszarowych do poziomu średniej wysokości w Unii Europejskiej a wręcz spowoduje bardzo drastyczne ich obniżenie i pogłębi dysproporcje.
Również zmniejszenie środków na drugi filar WPR ograniczy możliwości modernizowania naszych gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich.
Działania te doprowadzą do zmniejszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach UE i poza nimi, jak również spowodują zmniejszenie możliwości produkcji żywności spełniającej standardy jakościowe i w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.
W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych oczekuje skutecznie podejmowanych działań celem odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2