Zagrożenie suszy coraz bardziej daje się we znaki rolnictwu

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując liczne wnioski izb wojewódzkich wystąpiła w wnioskiem do ministra rolnictwa o zmniejszenie negatywnych skutków suszy poprzez zastosowanie stosownych działań pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2