I Świętokrzyskie Forum Rolnicze w Kielcach

DSC 0024W niedzielę 24 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się I Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Organizatorami wydarzenia były Redakcja "Echo Dnia" i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Forum dyskusji rolników z władzami województwa, rządu i europejskiej Komisji Rolnictwa odbyło się po raz pierwszy w historii naszego regionu. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa najnowszych ciągników i urządzeń do uprawy. Ze strony Świętokrzyskiej Izby Rolniczej jako paneliści w dyskusji wzięli udział prezes Pan Ryszard Ciźla i członek zarządu Pan Zdzisław Wójcik. Obecny także był wiceprezes Pan Zdzisław Pniewski i delegaci do walnego zgromadzenia oraz rad powiatowych ŚIR.

FOrum 1Główne tematy podczas Forum to przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku oraz aktualna sytuacja w rolnictwie, palące problemy. W Forum uczestniczyli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Pan Czesław Siekierski, Poseł na Sejm, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Michał Cieślak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, którzy uczestniczyli wraz z prezesem R. Ciźlą w panelu dotyczącym WPR po roku 2020. for2

O aktualnej sytuacji w rolnictwie dyskutowali natomiast Pan Poseł Michał Cieślak, Pan Piotr Żołądek członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Pan Michał Matuszczyk, wiceprezes  Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła, Pan Zdzisław Wójcik, członek zarządu ŚIR oraz przewodniczący społecznej rady przy KOWR, Pan Zbigniew Rewera szef grupy producenckiej "Refal", Pan Mirosław Fucia, prezes Spółdzielni "Sielec".

Dyskutowano także o zwiększeniu efektywności gospodarstw.for4

 

 

sala

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/strefa-agro/wiadomosci/a/i-swietokrzyskie-forum-rolnicze-transmisja-telewizyjna,13283301/

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2