III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy - kolejna edycja

III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy”, to konferencja i praktyczne prezentacje. Wydarzenie odbędzie się 04.09.2018 roku w Domaniewicach na terenie gospodarstwa rolnego Państwa Wioletty i Sylwestra Imiołek (woj.łódzkie). Patronat nad tym wydarzeniem objęła już Łódzka Izba Rolnicza, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Polska Federacja  Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Narodowy Dzień Mlecznej Fermy będzie poświęcony przede wszystkim różnym aspektom związanym z żywieniem bydła mlecznego oraz funkcjonowaniem farmy mlecznej.

3NDMF A5

W wydarzeniu weźmie udział ok.350 osób(przede wszystkim dyrektorzy i managerowie farm) z całej Polski. Narodowy Dzień Mlecznej Fermy będzie składał się z trzech głównych elementów: – części konferencyjnej, poświęconej teoretycznym
aspektom żywienia bydła mlecznego, nowym rozwiązaniom i technologiom, – części praktycznej, tj. prezentacji odmian kukurydzy oraz najnowocześniejszych maszyn rolniczych na polach demonstracyjnych, – części praktycznej na gospodarstwie, tj. zwiedzania gospodarstwa oraz obecnych tam technologii wraz z prezentacją i omówieniem tych rozwiązań, audytu stołu paszowego i
analizie paszy pochodzącej z różnych wozów paszowych przez dr Zbigniewa Lacha oraz wiele innych atrakcji. „III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy” stanowi dla hodowców oraz przedsiębiorców z branży mleczarskiej niepowtarzalną okazję do podniesienia swoich kwalifikacji, wymienienia się doświadczeniami oraz kontaktami z potencjalnymi kontrahentami, a co za tym idzie – rozwojem polskiego przemysłu mleczarskiego.
Świętokrzyska Izba Rolnicza zaprasza hodowców z województwa świętokrzyskiego do udziału w tym wydarzeniu. Rejestracji na wydarzenie dokonać można poprzez wypełnienie formularza obecnego na stronie internetowej www.farmday.com.pl

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2