Jeszcze w kwestii pomocy w związku ze szkodami w rolnictwie

KRIR zwraca się na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa w sprawie wypłaty odszkodowań dla rolników w sposób uwzględniający uwagi izb rolniczych, w szczególności zwraca uwagę na obniżanie pomocy do 50% w przypadku nieubezpieczenia co najmniej 50% upraw, przy czym ubezpieczenie upraw od suszy jest praktycznie niemożliwe ze względu na niechęć ubezpieczycieli do ubezpieczania tego ryzyka lub bardzo wysokie koszty ubezpieczenia. Do pobrania pismo KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2