Mechanizm wycofania owoców z rynku- rolnicy czują się oszukani

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pytania zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie mechanizmu wycofania owoców z rynku spowodowanego rosyjskim embargiem na polskie produkty pobierz

W swoim piśmie Zarząd ŚIR artykułuje pytania, które zostały skierowane przez rolników w powyższej sprawie:

1. Dlaczego zmniejszono limit - plon referencyjny , który zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej wynosi 30,6 t/ha jabłek a nie 25 t/ha jaki zastosowała ARiMR z tytułu embarga rosyjskiego?
2. Dlaczego nie informowano rolników o tej zmianie przy składaniu powiadomienia o przystąpieniu przez rolnika do programu a dopiero po zrealizowaniu dostawy w ramach bezpłatnej dystrybucji. Rolnicy przekazali owoce a dopiero teraz dowiadują się, że nie uzyskają zapłaty za różnicę w plonie.

3. Dlaczego miesza się program wsparcia UE z tytułu embarga rosyjskiego z programem wsparcia krajowego. Są to dwa różne źródła finansowania. Plon 25 ton z 1 hektara ma zastosowanie do pomocy krajowej z tytułu przymrozków wiosennych i jest naliczany w oparciu o FADN. Natomiast mechanizm wycofywania owoców z rynku na bezpłatną dystrybucję dotyczy plonu 30,6 ton z 1 hektara i dotyczy embarga rosyjskiego.
4. Jakim prawem i na czyje polecenie zmieniono przelicznik i do tego z datą wsteczną i kto wyrówna im poniesioną stratę?

Sytuacja dotyczy rolników z całego województwa świętokrzyskiego, którzy czują się oszukani. Zadają sobie pytanie – kto i co decyduje, że są tak traktowani przez instytucje, które powinny ich wspierać w działaniu a nie okradać.
W załączeniu przekazana została treść wniosku rolnika, który zwrócił się do zarządu ŚIR w sprawie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Pismo zostało skierowane do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego a do wiadomości otrzymali je: Pani Maria Fajger Prezes ARiMR, Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Pan Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2