Najpiękniejsze zagrody w województwie nagrodzone

PiBZNa Dożynkach Wojewódzkich we Włoszczowie w dniu 2 września ogłoszone zostały wyniki konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą już po raz dwudziesty.
Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
W konkursie mogli uczestniczyć właściciele gospodarstw rolnych prowadzący produkcję rolniczą.


Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Współorganizatorami konkursu byli Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach. Przedstawiciele tych instytucji byli członkami Komisji Konkursowej na szczeblu województwa, gdzie jako eksperci oceniali gospodarstwa na podstawie kryteriów oceny przedstawionych w regulaminie konkursu.
Konkurs przebiegał w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Oto laureaci konkursu na szczeblu wojewódzkim:
I miejsce- Państwo Renata i Piotr Kuźnia, gm. Pacanów, powiat buski.
II miejsce- Pan Jakub Stasiak, gm. Obrazów, powiat sandomierski
III miejsce- Państwo Agnieszka i Dariusz Miśtal, gm. Radoszyce, powiat konecki
IV miejsce - Państwo Jolanta i Piotr Bracichowicz, gm. Chmielnik, powiat kielecki
V miejsce – Pan Kamil Dudała, gm. Kije, powiat pińczowski
VI miejsce - Państwo Agnieszka i Grzegorz Kita, gm. Waśniów, powiat ostrowiecki
VII miejsce - Państwo Olga i Sławomir Kabat, gm. Bejsce, powiat kazimierski
VIII miejsce - Państwo Anna i Jacek Buglewscy, gm. Ożarów, powiat opatowski

Wyróżnienia otrzymali ex aequo w kolejności alfabetycznej:
1. Państwo Zofia i Kazimierz Derlatka, gm. Mirzec, powiat starachowicki
2. Państwo Bogusława i Stanisław Kapusta, gm. Oksa, powiat jędrzejowski.
3. Państwo Sławomira i Marek Rzeżawscy, gm. Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski
4. Państwo Teresa i Stanisław Skowron, gm. Bogoria, powiat staszowski
5. Państwo Sabina i Roman Ziętal, gm. Krasocin, powiat włoszczowski

Zachętą dla gospodarstw biorących udział w konkursie są cenne nagrody ufundowane przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyską, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Pana Dariusza Stępień Właściciela Firmy Darex-Motor, Włoszczowa ul. Przedborska 70, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAF-POL Export –Import Rafał Chruściel, Huta Stara 2, gm. Krasocin, powiat włoszczowski i Świętokrzyską Izbę Rolniczą.
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom XX edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, jak również instytucjom i osobom zaangażowanym w przebieg i organizację konkursu. Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy i życiu osobistym.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2