Uwaga hodowcy trzody chlewnej

Przypominamy wszystkim hodowcom trzody chlewnej z terenu województwa świętokrzyskiego o możliwości składania wniosków dotyczących refundacji kosztów poniesionych na bioasekurację do dnia 14 września 2018r.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił pismem z dnia 6.września 2018r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie przedłużenia do końca września terminu naboru wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego. Treść pisma publikujemy poniżej:

Pan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach na wniosek świętokrzyskich rolników zwraca się z prośbą o przedłużenie minimum do końca września br. terminu naboru wniosków na refundacje do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo rolne, w którym utrzymywana jest trzoda chlewna.
W związku z dużym zainteresowaniem rolników programem pomocy na rynku wystąpiły braki niezbędnych do realizacji zadania materiałów jak również wykonawców, którzy mogą zrealizować złożone zamówienie przez rolnika, aby dostosować swoje gospodarstwo do spełnienia wymogów odnośnie bioasekuracji.

Pismo zostało przesłane do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.   odpowiedź Ministra

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2