ŚIR apeluje do Wojewody o poparcie wniosku

W obliczu przedłużającej się procedury oceny wniosków złożonych przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały na skutek suszy Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiej  Agaty Wojtyszek. W swoim piśmie zarząd ŚIR pisze " Przedstawiciele samorządu rolniczego województwa świętokrzyskiego z niezadowoleniem odnoszą się do sytuacji związanej z likwidacją skutków suszy w rolnictwie jaka dotknęła wiele regionów naszego kraju, w tym woj. świętokrzyskie.
Od maja tego roku izby rolnicze wnioskowały o zabezpieczenie środków na pomoc poszkodowanym przez suszę gospodarstwom oraz zmianę sposobu szacowania strat, zwiększenia liczby stacji i posterunków pomiarowych zarządzanych przez JUNG – PIB zajmujących się Monitoringiem Suszy Rolniczej.
Nasze wnioski i postulaty uważano za przesadzone. W skład gminnych komisji powołano przedstawicieli samorządu rolniczego, którzy w ramach własnego czasu wykonali ogromną pracę wizytując setki hektarów upraw dotkniętych suszą.

Rolnicy zgłaszali duże straty w uprawach rzepaku, strączkowych, warzyw, łąk, pastwisk i upraw paszowych, komisje pracujące w terenie potwierdzały je, ale nie pozwalano im tego faktu uwzględniać w protokołach. Tam, gdzie taki stan zapisano w protokołach to obecnie Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zwraca je celem wprowadzenia korekt z uwagi na fakt, że „zawierają szacowanie strat w uprawach, w których monitoring suszy prowadzony przez IUNG-PIB Puławy suszy nie stwierdza”.
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej stwierdza, że prowadzony Monitoring Suszy Rolniczej nie odzwierciedla stanu faktycznego, działa na szkodę gospodarstw i w naszej ocenie powinien dla komisji gminnych zawierać wskazówki, a nie wytyczne bez możliwości uwzględniania stanu faktycznego. W wielu gminach większy będzie koszt pracy komisji niż pomoc państwa dla rolników.
Nie zgadzamy się z twierdzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pierwotnie za opóźnienia w szacowaniu obciążył samorządy gminne, a obecnie próbuje winę przerzucić na komisje szacujące straty. Nie zgadzamy się z obraźliwymi dla nas podejrzeniami, że rolnicy próbują wyłudzać pomoc zawyżając straty, bo stan faktyczny jest zgoła odmienny i wiele gospodarstw w świętokrzyskim nie zgłaszało strat w uprawach nie wierząc w pomoc ze strony państwa. Rolnicy naszego województwa to ludzie odpowiedzialni i nie żądali by pomocy, gdyby powstałe straty nie stanowiły zagrożenia utrzymania produkcji zwierzęcej i braku możliwości obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Oczekujemy od Pani Wojewody wsparcia naszego wniosku dotyczącego szacowania strat według stwierdzonego na polach stanu faktycznego, a nie raportów JUNG w Puławach, które rażąco odbiegają od faktycznego stanu upraw dotkniętych suszą.
Tylko prawidłowe oszacowanie strat i natychmiastowa pomoc skierowana do poszkodowanych gospodarstw pozwoli rozładować niepokoje społeczne i zapobiec protestom.
W załączeniu przekazujemy zestawienie obrazujące sytuację w poszczególnych powiatach związaną z szacowaniem strat spowodowanych suszą glebową w woj. świętokrzyskim." Pismo podpisane przez Prezesa Zarządu ŚIR Ryszarda Ciźlę do wiadomości otrzymali także Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR.

odpowiedź Wojewody pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2