11/26 2018

Ministerstwo obiecuje uruchomienie wsparcia ze środków dostępnych w ramach WPR

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na nasze propozycje w sprawie rozwiązania trudnej sytuacji polskich rolników, zawarte w piśmie, jakie było wystosowane do unijnego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana http://www.sir-kielce.pl/index.php/910-sadow-kryzys-2018 (z powiadomieniem  m.in. Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego) odp MRiRW