Małe przetwórstwo 2019 - dofinansowanie ARiMR

Kozia farmaOd 31 stycznia do 1 marca można będzie składać wnioski na "Małe przetwórstwo 2019". Jest to działania PROW dla rolników, którzy chcą rozpocząć lub już prowadzą działalność przetwórczą w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego do 100 tys. złotych i dla rolników, którzy chcą przetwarzać na większą skalę w ramach działalności gospodarczej do 500 tys. złotych.

 

 

 

 Nabory ARiMR - "Małe Przetwórstwo 2019 r."

Składanie wniosków w okresie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
1. Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy m.in:
- prowadzą bądź rozpoczną prowadzenie działalności przetwórczej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)
- podlegają ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.
Maksymalna kwota dofinansowania do 100 000 zł.

2. Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy m.in:
- rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w rozporządzeniu (wykaz rodzajów działalności w linku poniżej)
- podlegają ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.
Maksymalna kwota dofinansowania do 500 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in:
- zakup wraz z instalacją np. maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej oraz kontrolnej, oprogramowania, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności
- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków oraz pomieszczeń
- przygotowanie dokumentacji technicznej np. kosztorysy, biznesplan, projekty technologiczne, budowlane.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych.

Zachęcamy do skorzystania z programu.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2