W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

W załączeniu odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dn. 8 lutego 2019 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, skierowany przez KRIR do Ministra Środowiska na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 28.01.2019 r. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2