Krajowa Rada Izb Rolniczych zabiega o zabezpieczenie gospodarstw dotkniętych suszą

W związku z suszą jaką obserwowaliśmy w kwietniu br. KRIR wystąpiła do ministerstwa rolnictwa o zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dotkniętym gospodarstwom pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2