Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu - realizacja Projektu z dofinansowaniem KSOW

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”. W ramach projektu w dniach 15-18.07.2020 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest wzrost wiedzy wśród 45 rolników z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez udział w szkoleniu pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu” oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i kreatywności w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.


Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie również zaprezentowany pokaz pieczenia sękacza oraz wyrobu serów wraz z degustacją, dzięki którym uczestnicy zdobędą użyteczną wiedzę w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu produktów lokalnych. Prezentacja dobrych praktyk będzie doskonałym przykładem na stworzenie głównego źródła dochodu z kreowania i promocji produktów lokalnych.
Wyjazd studyjny połączony ze szkoleniem pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu” będzie więc doskonałą formą prezentacji, teoretycznym jak i praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych jako szansy na budowanie dochodowej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu. Wyjazd studyjny będzie doskonałą formą prezentacji, teoretycznym jak i praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2