08/09 2021

Formularz dla członków komisji szacujących szkody - Delegatów Rad Powiatowych ŚIR

W załączeniu przekazujemy formularz Oświadczenia dla członków Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego  pobierz formularz

Oświadczenie po uzupełnieniu prosimy przekazać do Biura ŚIR w Kielcach celem uzyskania rekompensaty za udział w pracach komisji.