"Nie" dla elektrowni wiatrowej

8 maja 2009 roku mieszkanka wsi Łukawa Mieczysława Bodura wystosowała pismo do wójta gminy Dwikozy Marka Łukaszka dotyczące kwestii związanych z budową farm wiatrowych.

 

W wystosowanym piśmie, które jest odpowiedzią na pismo wójta w sprawie konsultacji dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w miejscowości Romanówka, M. Bodura informuje włodarza gminy iż nie wyraża zgody na budowę wyżej wspomnianej elektrowni w miejscu wskazanym przez inwestora.

Brak zgody mieszkanka wsi Łukawa argumentuje tym, że opracowana dokumentacja jest zbyt ogólna i nie do końca potwierdzona badaniami w zakresie wpływu lub wręcz szkodliwości działania tej elektrowni na zachowanie się owadów owadów pożytecznych takich jak: trzmiele, osy, pszczoły itd.

Jak pisze autorka pisma w sąsiedztwie projektowanej lokalizacji posiada sad morelowy, który stanowi jej źródło dochodów, a ze źródeł dobrze poinformowanych wie, iż ta budowa zakłóci oblot tych owadów, a tym samym spowoduje trudności w zapylaniu kwiatów, co z kolei wpłynie na plonowanie, jeżeli w ogóle będzie ono możliwe, i na bezpośrednie jej dochody ze sprzedaży tych owoców.

Autorka uważa, że takie inwestycje powinny być lokalizowane na terenach nie sadowniczych. Stąd brak zgody na wskazaną przez inwestora lokalizację.

Mieczysława Bodura zwróciła się do wójta gminy Dwikozy o podjęcie szerokiej konsultacji z sadownikami w tej sprawie, aby w przyszłości uniknąć niezadowolenia społecznego tej grupy rolników.

Powyższe pismo do wiadomości otrzymali: Świętokrzyska Izba Rolnicza, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mokoszynie - Oddział Sandomierz i sołtys wsi Romanówka.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2