Patent dla znaku

Od listopada 2008 roku Znak „Wyśmienity Produkt Ziemi Sandomierskiej" jest prawnie chronionym znakiem. Stosowne zawiadomienie otrzymała Świętokrzyska Izba Rolnicza 12 listopada 2008 roku.

W przesłanym na ręce dr inż. Janusza Suszyny piśmie Rzecznik Patentowy Józef W. Hładyniuk napisał - Proszę przyjąć Świadectwo Ochronne nr. R-202432, stwierdzające udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny „Wyśmienity Produkt Ziemi Sandomierskiej". Świadectwo to jest formalnym dokumentem świadczącym o udzieleniu prawa ochronnego i przysługujących prawach. Proszę je przechowywać ze szczególną ostrożnością.

Urząd Patentowy RP na podstawie art. 232 ust. z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo Własności Przemysłowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2003 r. numer 119. poz. 1117 z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości o udzieleniu prawa ochronnego na ww. znak towarowy. Informacja ta ukazała się w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr. 8/2008 datowanych 29 sierpnia 2008 r.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2