Rolnicy pytają dlaczego ?

29 maja br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej otrzymał pismo od Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w sprawie opóźnień w udzielaniu rolnikom kredytów preferencyjnych na zakup ziemi.

 

W wysłanym piśmie czytamy: Powołując się na zgłaszane Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych przez wojewódzkie izby rolnicze wnioski dotyczące opóźnień w udzielaniu rolnikom kredytów preferencyjnych na zakup ziemi w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 roku, w imieniu samorządu rolniczego zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje w tym zakresie, podanie przyczyn niniejszych opóźnień, a także danych liczbowych określających dotychczasową realizację kredytów preferencyjnych w podziale na poszczególne województwa.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Pana Prezesa informacji na temat planów finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie poszczególnych linii kredytów preferencyjnych na okres od 1 maja do 31 grudnia 2009 roku.

W opinii Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, z uwagi na istotność tej formy pomocy finansowej dla producentów rolnych, w szczególności zważywszy na obecną sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych w kontekście trwającego procesu restrukturyzacyjnego polskiego rolnictwa, udrożnienie mechanizmu pomocowego w postaci kredytów preferencyjnych stanowić powinno priorytetowe zadanie dla organów zarządzających sektorem rolnym w naszym kraju.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2