09/05 2014

Odstępstwa od ochrony bobra europejskiego

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskowała w oparciu o zgłoszenia rolników o wprowadzenie odstępstw od ochrony bobrów, które wyrządzają coraz więcej szkód w uprawach rolnych- chodzi o umożliwienie niszczenia tam i budowli tworzonych przez bobry. Jest to możliwe ale po szczegółowej analizie konkretnych przypadków. W załączeniu pismo ŚIR i odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach