XIV Dożynki Wojewódzkie 14 września

dożynki 72Uroczystość rozpoczęła uroczysta dożynkowa msza święta w intencji świętokrzyskich rolników w kościole św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, podczas której poświęcone zostały także wieńce dożynkowe, przygotowane przez powiaty. Po nabożeństwie - o godzinie 13.30 korowód dożynkowy przeszadł ulicami miasta na teren stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego 3, gdzie rozpoczął się obrzęd dożynkowy. Tradycyjnie, starostowie dożynek, którymi byli w tym roku Lilla Piasecka z Kołaczkowic w gminie Busko-Zdrój i Wiesław Mazur z Sarbic Drugich w gminie Łopuszno, wręczyli gospodarzowi dożynek marszałkowi województwa świętokrzyskiego bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Odbyły się także prezentacje "ośpiewania" i "obtańczenia" wieńców dożynkowych.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężył wieniec z powiatu kieleckiego i to on będzie brał udział jako reprezentujący nasze województwo w dożynkach krajowych tzw. prezydenckich w Spale.

 Imprezie towarzyszyła wystawa płodów rolnych, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.

Organizatorami   tegorocznych dożynek wojewódzkich są: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatu Buskiego, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza. Imprezę objęli patronatem medialnym TVP Kielce oraz Echo Dnia i Ekstra Korso oraz Tygodnik Ponidzie.

Na stoisku Świętokrzyskiej Izby Rolniczej można było obejrzeć prezentację odmian ziemniaków uprawianych na poletkach doświadczalnych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego pod nadzorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Roślin w Słupi Jędrzejowskiej. Doświadczenia prowadzone są na 10 odmianach bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaków przez Pana Pawła Garstkę jednego z 7 rolników, którzy dzierżawioną ziemię uprawiają.

Dziękujemy za przekazanie nieodpłatne na cele dekoracji i urządzenia stoiska Świętokrzyskiej Izby Rolniczej okazów dyni Państwu Mariannie i Krzysztofowi Bednarzom z Leszczkowa w gminie Lipnik, którzy prowadzą gospodarstwo ekologiczne.

Kilka słów o Starostach tegorocznych dożynek:

Lilla Piasecka – lat 50 mieszka i prowadzi gospodarstwo rolne w Kołaczkowicach gmina Busko-Zdrój wraz z mężem Ryszardem. Gospodaruje na 23 ha użytków rolnych specjalizując się w produkcji mleka oraz na mniejszą skalę w produkcji żywca wołowego. Ogółem posiada 45 szt. bydła, w tym 25 szt. krów mlecznych. Roczna produkcja towarowa mleka wynosi ponad 150 tysięcy litrów, mleko dostarcza do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radzyniu Podlaskim. W strukturze użytków rolnych dominują trwałe użytki zielone zajmujące powierzchnię 14 ha, natomiast grunty orne wykorzystywane są do uprawy zbóż i mieszanek traw wykorzystywanych do sporządzania sianokiszonki. Produkcja roślinna w gospodarstwie zabezpiecza bazę paszową w ok. 30%, reszta pasz w bilansie paszowym pochodzi z zakupu. Gospodarstwo wyposażone jest w 3 ciągniki i niezbędne maszyny. Gospodarstwo rolne Pani Lilli korzystało z pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup sprzętu rolniczego. W gospodarstwie przestrzegane są obowiązujące zasady wzajemnej zgodności, które z pełnym reżimem są kontrolowane. Prowadzenie na odpowiednim poziomie gospodarstwa rolnego wymaga ciągłego dokształcania, dlatego też Pani Lilla korzysta z wszelkich dostępnych szkoleń, które pomagają w procesie produkcji rolniczej, organizacji i zarządzaniu we własnym gospodarstwie rolnym. Ponadto Pani Starościna pełniła wiele funkcji społecznych takich jak sołtys czy też członek lokalnej ochotniczej straży pożarnej. Jej hobby to powadzenie wszelakich pojazdów mechanicznych i muzyka ludowa, którą z pasją grała w różnych zespołach na instrumentach klawiszowych i saksofonie.

Wiesław Mazur ma 54 lata i około 120-hektarowe gospodarstwo prowadzi wraz z rodziną w miejscowości Sarbice Drugie w gminie Łopuszno. Gospodarstwo pana Wiesława specjalizuje się w produkcji mleka - skala rocznej produkcji wynosi 300 tysięcy litrów. Ma stado ponad 50 krów mlecznych, dodatkowo około 30 jałówek, 20 opasów i 30 cielaków. W 2004 roku wybudował nowoczesną oborę wolnostanowiskową z halą udojową typu rybia ość 2/3. W 2013 roku wspólnie z synem Rafałem wybudował następną nowoczesną oborę na ponad 120 szt. bydła. Mleko dostarcza do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa, gdzie jest członkiem Rady Nadzorczej. Na areale uprawia kukurydzę i zboża na paszę. Gospodarstwo spełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. W gospodarskich pracach pana Wiesława wspierają synowie Rafał i Arkadiusz, synowa Iwona, a przede wszystkim żona Mariola, która zajmuje się codziennym dojeniem krów i dba o porządek w dokumentacji. Gospodarstwo posiada bogaty park maszynowy, pozwalający na samodzielne wykonywanie wszystkich prac zmechanizowanych. W jego zasobach mieści się sześć ciągników, kombajn zbożowy, wóz paszowy, prasa, silosy zbożowe i wiele urządzeń. Gospodarstwo Pana Wiesława wielokrotnie korzystało ze środków unijnych. W 2012 roku redakcja Echa Dnia po raz pierwszy zorganizowała plebiscyt „Rolnik Roku 2012” na terenie województwa świętokrzyskiego, w którym Pan Wiesław zwyciężył i zdobył tytuł Rolnika Roku 2012. Przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego gminy Łopuszno. Już trzecią kadencję jest delegatem do ŚIR z terenu Gminy Łopuszno. Jako członek rady powiatowej ŚIR poświęcił wiele czasu na spotkania i szkolenia dla rolników dotyczące form wsparcia rolnictwa. Pan Wiesław Mazur dał się poznać jako osoba godna zaufania, na którą mieszkańcy zawsze mogą liczyć. Jest sprawnym organizatorem życia wiejskiego. Nie są mu obce problemy dotykające polską wieś i dlatego uczestniczy w wielu inicjatywach służących poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Wielka pasja i pracowitość, zaradność, jakie gospodarze przekazali dzieciom, doprowadziły ich do dzisiejszego sukcesu. Całe serce oddali ziemi i gospodarstwu. – Uparcie dążę do celu, aż osiągnę to co, zamierzam. Nic byśmy dziś nie mieli, gdyby w naszej rodzinie nie było zgody i zrozumienia. Razem pracujemy na nasz sukces – podsumowuje Wiesław Mazur doceniając każdego z członków rodziny.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2