11/07 2014

Wsparcie dla producentów cebuli, kapusty lub jabłek

Linia sortownicza PerfektWielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała wsparcie. Jego wysokość wyniesie:

450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

 

 

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach,  w ciągu trzech ostatnich lat,  nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Udzielanie takiej pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest możliwe dzięki przyjęciu i podpisaniu 4 listopada 2014 r. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Rozporządzenie to wchodzi w zycie z dniem 7 listopada- dniem opublikowania go w Dzienniku Ustaw.

Wniosek o przyznanie pomocy trzeba będzie złożyć do 14 listopada 2014 r. biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Rozporządzenie            Wniosek wzór

Producenci jabłek lub kapusty, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga na polskie towary i złozyli stosowne wnioski, mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego. Rolnicy czy inni przedsiębiorcy, którzy skorzystają z oferty ARR  nie mogą otrzymać takiej pomocy do tych samych powierzchni upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (źródło:MRiRW)