Rolnicy obawiają się wiatraków - ministerstwo śodowiska odpowiada na zapytania ŚIR

27 kwietnia br. Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla otrzymał pismo z Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska stanowiące odpowiedź na pismo izby dotyczące zagrożeń dla środowiska występujących w efekcie budowy farm wiatrowych w bliskim sąsiedztwie sadów i innych upraw rolniczych.

 

W odpowiedzi na pismo zastępca dyrektora departamentu zmian klimatu i ochrony atmosfery Krystyna Panek - Gondek poinformowała między innymi, że instrumentami w zakresie kontroli środowiskowej przy realizacji przedsięwzięcia na przykład budowy farmy wiatrowej, którymi dysponują organy administracji państwowej są strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na środowisko sporządzona w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wiążące się z nią sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ma na celu zweryfikowanie wpływu planowanego, konkretnego przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000. W wyniku takiej oceny otrzymujemy obraz oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko i możemy podjąć decyzję o jego realizacji lub wstrzymania realizacji.

Energetyka wiatrowa jest branżą przyjazną dla środowiska ze względu na wyłączenie emisji gazów w procesie produkcji energii - pisze pani dyrektor. Jednak rozwój energetyki wiatrowej jest wciąż na etapie gromadzenia doświadczeń i zachowania ostrożności co do lokalizacji farm wiatrowych, szczególnie na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków, a także niektórych form ochrony krajobrazu na zlecenie.

Jak poinformowała pani dyrektor, w chwili obecnej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi prace nad przygotowaniem wytycznych w sprawie oddziaływania farm wiatrowych na środowisko. Tam również zostaną zawarte prognozy dotyczące kwestii wpływu turbin wiatrowych na poszczególne elementy środowiska.

 

Uwagi, które są podnoszone w piśmie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zostaną rozważone przy pracach nad wytycznymi.


23 marca br. do prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli wpłynął list od jednego z sadowników w gminie Dębiany w sprawie planowanych instalacji elektrowni wiatrowych w sadach i na ich obrzeżach znajdujących się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą gmin.

W otrzymanym liście jego autor pisze: Jestem sadownikiem od 30 lat. Gospodarstwo moje liczy 90 hektarów i położone jest na terenie gminy Obrazów i Wilczyce, w miejscowości Bugaj i Dębiany.

Parę dni temu dotarła do mnie informacja, że na terenie obydwu tych gmin, w naszych sadach lub na ich obrzeżach mają być instalowane elektrownie wiatrowe oraz że w środowisku znajdują się osoby, które przecierają dla nich szlaki.

Byłem bardzo zaskoczony - pisze autor listu, że akurat wokół Sandomierza, wśród „Szlaku Jabłkowego" mają powstać takie obce ciała w krajobrazie, ale dowiedziałem się również, że w okolicach Szydłowa próbowano instalować tę budowę wśród sadów śliwkowych kusząc samorządy dużymi pieniędzmi.

Zdecydowany sprzeciw mieszkańców Szydłowa pohamował te zapędy. Tam chciała wchodzić firma projektowa „Ekowent" z Krakowa, w KRS jej nie ma, a inwestor był anonimowy. Ich też nikt nie przestrzegał o tym że: - w pobliżu elektrowni wiatrowych będzie hałas rzędu 100 decybeli w promieniu 1,5 kilometra, że będzie on słyszalny nieustanie przez 24 godziny na dobę przez 360 dni w roku (sadownicy spędzają w sadzie, a więc w pobliżu planowanych wiatraków, 150 dni po 8-10 godzin dziennie) - wyginą pszczoły i inne owady zapylające kwiaty, a więc będą słabe plony lub całkowity ich brak, - brak chętnych pracowników do pracy w sadach. Nikt nie będzie chciał pracować w nieustannym hałasie, - nastąpi podniesienie temperatury w okolicach elektrowni wiatrowych o 2- 3 stopnie celsjusza, co będzie doprowadzało do rozhartowania drzew zimą, a w konsekwencji do przemarzania pąków kwiatowych lub w czasie nagłych spadków temperatury, całych drzew, - powstałe wiatraki spowodują zwiększenie siły wiatru przy gruncie, co będzie osuszało i tak suchy teren, - w promieniu 500 metrów od wiatraka nie dostanie nikt pozwolenia na budowę, a więc nastąpi całkowita blokada miejscowości na minimum 30 lat, - powstanie szkodliwe dla zdrowia promieniowanie elektromagnetyczne i infradźwięki. Prowadzono badania nad wykorzystaniem infradźwięków do torturowania ludzi, - efekt stroboskopowy i światłocienia będzie mocno uciążliwy, - zostaną zniszczone drogi gminne i powiatowe, gdyż nie są przystosowane do takiego ciężkiego ruchu. W trakcie budowy jednej elektrowni wiatrowej należy wywieść około 450 metrów sześciennych ziemi, a w to miejsce przywieść 450 metrów sześciennych betonu i stali, a także samą konstrukcję wiatraka i sprzęt do jego montażu, - samorządy liczyły na wpływ środków do budżetu, ale zostało zmienione prawo i pieniądze są zdecydowane mniejsze, - nastąpi znaczący spadek wartości gruntu w rejonie elektrowni wiatrowych (dane z Niemiec i Holandii).

W przypadku mojego gospodarstwa we wsi Bugaj o powierzchni 85 hektarów, praktycznie w samym środku sadów jabłoniowych i wiśniowych znajduje się zlikwidowane wysypisko śmieci o powierzchni 0,8 ha z drogą dojazdową o szerokości 2 metrów. Obecnie trwa rekultywacja tego śmietniska.

Dwa lata temu w gminie Wilczyce złożyłem ofertę zakupu tego terenu, zważywszy na jego usytuowanie w środku mojego gospodarstwa oraz by ten niewielki teren nie prowokował różnej maści pseudoinwestorów.

Poprzez duże nasadzenia drzew owocowych daję miejsce pracy okolicznym mieszkańcom. Na stałe zatrudniam 10 osób, a wielu dziesiątkom daję zatrudnienie sezonowo. Mam wiele pomysłów na nowe inwestycje w moim gospodarstwie, a tym samym na zwiększenie zatrudnienia. Rocznie produkuję ponad 2 tysiące ton jabłek, 150 ton wiśni. Mam własną chłodnię, szkółki, a co najważniejsze mam następców, którzy jako młodzi ludzie przyglądają się desperacji ojca w obronie swojego i ich miejsca pracy. Oni nie patrzą i nie tęsknią za obcymi krajami lecz powoli wrastają w krajobraz wsi w Bugaju bez wiatraków czy innych inwestycji robionych w środku gospodarstwa.

Ja, gospodarz wsi polskiej, chcę wykupić te 0,8 ha, nie chcę obcych, wbrew tradycjom sadowniczym zachowań. Mam nadzieję, że znajdę zrozumienie u włodarzy gminy Wilczyce, a w krótkim czasie mojej gminy. Również mam nadzieję, że podobną do mojej postawy wobec obcej ekspansji, wobec narzucenia nam szkodliwych i oszpecających piękną ziemię sandomierską dążeń pod płaszczykiem ekologicznych postaw wykażą moi współmieszkańcy.

Zwracając się do pana Ryszarda Ciźli cenię jego trzeźwość i przenikliwość i liczę na poparcie.

W odpowiedzi na pismo sadownika ze wsi Dębiany w gminie Obrazów Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w dniu 25 marca 2009 roku zwrócił się z pismem do wicepremiera Rządu RP, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka o zajęcie stanowiska w sprawie zagrożeń dla środowiska występujących w efekcie budowy elektrowni wiatrowych w bliskim sąsiedztwie sadów i innych upraw rolniczych.

Jak pisze Prezes Zarządu Ryszard Ciźla do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej napływają liczne sygnały od rolników - sadowników zaniepokojonych o przyszłość ich gospodarstw. W związku z dużym zainteresowaniem wśród rolników i potencjalnych inwestorów budową elektrowni wiatrowych jest uzasadnionym udostępnienie wyników badań odnośnie oddziaływania takich inwestycji na środowisko, w tym na sąsiadujące z nimi uprawy sadownicze i rolnicze.

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, podzielając obawy rolnika przesyła w załączeniu pismo jakie wpłynęło do ŚIR w powyższej sprawie.

Kopie wyżej wspomnianego pisma otrzymali: Minister Ochrony Środowiska Maciej Nowicki, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Zarząd ŚIR wystąpił także do wójtów gmin Obrazów i Wilczyce z prośbą o wstrzymanie się z podjęciem decyzji w sprawie takich inwestycji do czasu uzyskania wiążącej odpowiedzi z resortu gospodarki i środowiska w powyższej sprawie.

Wzór umowy dzierżawy można pobrać z zakładki "Ogłoszenia, informacje"

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2