Odpowiedź na wnioski rad powiatowych ŚIR

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach zwrócił się z wystąpieniem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach nurtujących rolników w naszym regionie, przedstawionych na posiedzeniach rad powiatowych jesienią (październik/listopad) ub. roku. Sa to następujące zagadnienia, na które obecnie otrzymaliśmy za pośrednictwem KRIR odpowiedź przytoczona na końcu notatki:

1.Zmiany w projekcie, zapisu art. 16 pkt 2. ppkt b) o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego związanego z produkcją z bydło od 3 do 50 szt., krowy od 3 do 50 szt., owce od 10 szt., kozy samice powyżej 12 m-cy, na wsparcie od pierwszej do 50 sztuk dla bydła i krów, 1 szt. owiec i kóz.

W województwie świętokrzyskim jest duże rozdrobnienie gospodarstw, wymaga to odmiennej i zróżnicowanej polityki rolnej w szczególności w zakresie płatności z I filara WPR. Mając na uwadze specyfikę rolnictwa świętokrzyskiego – małe gospodarstwa rolne, utrzymanie 1 lub 2 krów, kóz oraz owiec poniżej 10 sztuk, należy potraktować za element podtrzymania tradycji i utrzymania krajobrazu, ochrony środowiska, jak również zagospodarowania łąk i pastwisk bardzo często odłogowanych. Uważamy, że wsparcie takich gospodarstw poprzez dopłaty do każdej sztuki bydła, owcy czy kozy jest zasadne.

2. Wnioskujemyby na liście roślin kwalifikujących się do dopłaty z tytułu wsparcia do roślin wysokobiałkowych znalazła się również jak w poprzednim systemie koniczyna i lucerna. Są to rośliny paszowe, które dostarczają dużych ilości cennego białka ważnego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Ponadto są to rośliny plonotwórcze i strukturotwórcze.

3.Wnioskujemy o wprowadzenie Krajowego Programu Zwalczania Choroby Bakteriozy Pierścieniowej Ziemniaka na wzór Zwalczania Zakażenia Wirusem Choroby Aujeszkyego obejmującej cały kraj.

Polska jest jednym z największych producentów ziemniaka w Europie. Ze względu na ww. chorobę ogromnym problemem w obecnej chwili jest sprzedaż ziemniaków na eksport. Nie zrozumiałe jest dla rolników drastyczne i szczegółowe kontrole eksportu ziemniaków jadalnych co nie ma miejsca w przypadku importu ziemniaków z innych krajów do Polski. Jednocześnie wnioskujemy o wykreślenie choroby Bakterioza Pierścieniowa Ziemniaka z listy chorób kwarantannowych UE.

4.Tworzenie ogólnokrajowej listy rankingowej w „Młodym rolniku” jest krzywdzące dla rolników z województwa świętokrzyskiego, gdzie jest duże rozdrobnienie gospodarstw i stawia ich z góry na straconej pozycji. Są mało konkurencyjni w stosunku do rolników posiadających duże gospodarstwa rolne. Dlatego też proponujemy, odejść od listy krajowej a wprowadzić listy rankingowe regionalne naboru wniosków. Krajowa lista rankingowa znacząco ogranicza dostęp młodym rolnikom z naszego województwa do programu „Premia dla młodych rolników”.

5.Mając na uwadze zbyt małe środki finansowe w PROW 2014-2020 na działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych” dla województw Polski Południowo – Wschodniej, gdzie występuje największe rozdrobnienie gospodarstw, proponujemy, zwiększenie puli środków. Dotychczasowa propozycja PROW na lata 2014-2020 nie w pełni satysfakcjonuje rolników.

odpowiedź ministerstwa wraz z informacją KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2