Sprawozdanie z działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W KIELCACH
za okres od 1 lipca 2008 roku do 28 lutego 2009 roku

 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd ŚIR zorganizował oraz uczestniczył w następujących posiedzeniach:

 

 • w okresie lipiec, sierpień i wrzesień 2008 udział poszczególnych członków Zarządu w obchodach Dożynek Powiatowych, Gminnych oraz Wojewódzkich,
 • 17 lipca 2008 r. - Komisja Budżetowa,
 • 17 lipca 2008 r. Komisja Rewizyjna,
 • 22 lipiec 2008 r. - Komisja ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego,
 • 23 lipiec 2008 r. - Komisja ds. Integracji z Unią Europejską i Współpracy z Rolniczymi Związkami Zawodowymi,
 • 23-24 lipiec 2008r. – Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
 • Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które odbywały się w miesiącu wrześniu 2008 roku.
 • 9 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Rady ZWC „Świętokrzyski” ,
 • 13 listopad 2008 r. - Komisja ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego,
 • 17 listopad 2008 r. - posiedzenie Rady ZWC „Świętokrzyski”,
 • Udział Zarządu w obradach Wspólnego Posiedzenia Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2008 r.
 • 12 grudnia 2008 r. - Komisja Budżetowa,
 • 12 grudzień 2008 r. - Komisja Rewizyjna,
 • 18 grudnia 2008 r. - Komisja ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego,
 • 19 grudnia 2008 r. - Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
 • 19 grudnia 2008 r. - Komisja ds. Integracji z Unią Europejską i Współpracy z Rolniczymi Związkami Zawodowymi,
 • 19 luty 2009 r. – Prezydium Komisji ds. Integracji z Unią Europejską i Współpracy z Rolniczymi Związkami Zawodowymi,

 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie

Zarządu ŚIR brali udział w spotkaniach organizowanych

na rzecz rozwoju regionu :

 

- Dnia 7 lipca 2008 roku w Słupi odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, w którym uczestniczył członek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Zdzisław Wójcik.

- Dnia 17 lipca 2008 roku w Warszawie Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla udzielił wywiadu do programu „Tydzień”, który emitowany był w niedzielę 20 lipca 2008 roku. Głównym tematem poruszanym w tym programie była zła sytuacja owoców miękkich, przede wszystkim wiśni.

- Dnia 5 sierpnia 2008 roku Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla uczestniczył w spotkaniu dotyczącym nowelizacji ustawy owoców i warzyw oraz zmiany ustawy prawo spółdzielcze.

- Dnia 6 sierpnia 2008 roku Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla brał udział w spotkaniu z z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa M. Chrapkiem w sprawie świadectw fitosanitarnych i eksportów produktów.

- Dnia 7 sierpnia 2008 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Owoców i Warzyw. Natomiast od godziny 13.00 brał udział w spotkaniu z Zakładami Przetwórczymi, Przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa w sprawie przetwórstwa jabłek.

- W dniu 11 września 2008 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej. W powyższym posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Jan Galus.

- W dniu 21 września 2008 roku w Dębnie, gmina Raków odbyła się uroczystość pod nazwą: „W dzień Św. Tekli ziemniaki będziem piekli”. W uroczystości Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentowała Dyrektor Biura ŚIR Agnieszka Łodej oraz Wiceprezes Zdzisław Pniewski.

- W dniu 29 września 2008 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Zarządu Zdzisław Pniewski.

- Dnia 8 października 2008 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, w której uczestniczył członek Zarządu ŚIR Zdzisław Wójcik.

- W dniach 17-18 października 2008 roku w Wiśle odbyło się posiedzenie porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej. W powyższym posiedzeniu Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Zarządu ŚIR Zdzisław Pniewski, Członek Zarządu ŚIR Jan Galus, Członek Zarządu ŚIR Krystyna Zdonek, Członek Zarządu ŚIR, Zdzisław Wójcik, Delegat do Walnego Zgromadzenia z Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk i pracownik ŚIR w Jędrzejowie Wiesław Ciosk.

- W dniu 23 października 2008 roku w siedzibie spółki Chłodnie Kieleckie odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki Chłodnie Kieleckie. W powyższym zgromadzeniu Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Zarządu ŚIR Ryszard Ciźla.

- W dniu 30 października 2008 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W powyższym posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu ŚIR Zdzisław Pniewski .

- W dniu 30 października 2008 roku odbyło się IV Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły w Krakowie. W powyższym posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu ŚIR Jan Galus.

- W dniu 3 listopada 2008 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W powyższej sesji uczestniczył Prezes Zarządu ŚIR Ryszard Ciźla.

- W dniu 12 listopada 2008 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W powyższej sesji uczestniczył Wiceprezes Zarządu ŚIR Zdzisław Pniewski.

- W dniach 20-22 listopada 2008 roku w Warszawie odbyło się XX Krajowe Forum Kobiet Wiejskich. W forum Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentowały Dyrektor Biura ŚIR Agnieszka Łodej oraz Członek Zarządu ŚIR Krystyna Zdonek .

- W dniu 9 grudnia 2008r. odbyło się w Domu Rzemiosła w Kielcach Wspólne Posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu uczestniczył Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, który szeroko omówił dokonania wspólnej polityki rolnej w kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego.

- W dniu 15 grudnia 2008 roku w Busku Zdroju odbyła się konferencja pn. „ Produkt regionalny – szansą rozwoju gospodarczego w regionie”. W powyższej konferencji uczestniczył Członek Zarządu ŚIR Jan Galus.

-W dniu 18 grudnia 2008 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej, w którym z ramienia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uczestniczył Członek Zarządu Jan Galus.

- W dniu 29 grudnia 2008 roku w Kielcach odbyła się XXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w której z ramienia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uczestniczył P Wiceprezes Zarządu SIR Zdzisław Pniewski.

- W dniu 22 stycznia 2009 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „AGRO POLSKA” , w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu ŚIR Zdzisław Pniewski.

- W dniu 30 stycznia br. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. W powyższym posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla .

- W dniu 2-3 luty br. w Warszawie Dyrektor Biura SIR Agnieszka Łodej oraz Główna Księgowa SIR Jolanta Lech uczestniczyły w spotkaniu z Zarządem i Dyrektorem Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- W dniu 9 lutego br. w Kielcach odbyło się posiedzenie Rady ds. Produktu Tradycyjnego i Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu uczestniczyli Wiceprezes Zarządu ŚIR Zdzisław Pniewski, Członek Zarząd SIR Krystyna Zdonek oraz główny specjalista w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej Biuro w Sandomierzu Ewa Borycka.

- W dniu 9 lutego br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się XXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W sesji uczestniczyła Dyrektor Biura ŚIR. Agnieszka Łodej

- W dniu 16 lutego 2009 roku w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące VII Edycji Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W powyższym spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu ŚIR Zdzisław Pniewski .

- W dniu 18 lutego br. w Kielcach odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego. W posiedzeniu udział brał Wiceprezes Zarządu SIR Zdzisław Pniewski .

- W dniu18 lutego br. w Kielcach odbyła się konferencja wprowadzająca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim”. W konferencji Świętokrzyską Izbę Rolniczą reprezentowała Dyrektor Biura SIR Agnieszka Łodej, Członek Zarządu SIR Krystyna Zdonek oraz główny specjalista SIR w Sandomierzu Ewa Borycka .

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Kielcach opiniował wnioski:

 

- w sprawie udzielenia informacji na temat popytu na grunty rolne oraz przedłużenia umów dzierżawy, Zarząd SIR zapoznał się oraz zaopiniował łącznie 31 wniosków przedłożonych przez Agencje Nieruchomości Rolnych. Opinia do przedłożonych wniosków została wyrażona na podstawie art. 22a ust 3 pkt. 2 Ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 02.101.927),

- w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zaopiniował 40 wniosków przedłożonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędy Miast i Urzędy Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego Opinie zostały wydane w oparciu o art. 22a ust 3 pkt. 2 Ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 02.101.927).

 

Zarząd również udzielił opinii do następujących projektów przedłożonych przez Krajowa Radę Izb Rolniczych w Warszawie w sprawie:

 

- Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zapoznał się z projektem ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz przesłał do KRIR propozycje zmian powyższej ustawy ; płatności uzupełniających do uprawy orzecha i leszczyny; dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego; zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury; sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu; stawki pomocy krajowej do owoców stanowiącej część stawki płatności do owoców miękkich za 2008 r.; stawki płatności do pomidorów za 2008 r.; sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nie przeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu; płatności uzupełniających za 2008 r.; jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.; szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej; szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej; szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich; zmiany ustawy o „kształtowaniu ustroju rolnego”; szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła; zmian do rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne”, objętych PROW na lata 2007- 2013.

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uczestniczył w VI Walnym Zgromadzeniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, które obradowało w dniach 23- 24 lipca 2008 roku w miejscowości Ujazd w gminie Iwanisk oraz w VII Walnym Zgromadzeniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, które odbyło się 19 grudnia 2008 roku w Kielcach.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2