Stanowisko I Walnego Zgromadzenia V kadencji

W dniu 10 lipca 2015 r. odbyło się I Walne Zgomadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej V kadencji. Uczestniczący w nim delegaci rad powiatowych ŚIR wybrali nowy zarząd. W jego skład weszli: Ryszard Ciźla, który ponownie został prezesem, Zdzisław Pniewski, ponownie wybrany wiceprezesem oraz członkowie zarządu Krystyna Zdonek, Robert Fatyga , równiez wybrani ponownie oraz Zdzisław Wójcik, który był także członkiem zarządu przed 4 laty.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Jarosław Kaczmarek, pełniący tę funkcję już po raz drugi. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie wybrany Bogusław Włodarczyk.

Tym samym zakończyły się wybory do wszystkich organów ŚIR nowej V kadencji. Gratulacje dla wszystkich nowo wybranych delegatów V kadencji oraz nowego zarządu i pozostałych organów ŚIR. Zapraszamy rolników do współpracy w czasie całej bieżącej kadencji. Skład rad powiatowych - delegatów, którzy są najbliżej Państwa można przeczytać w bocznym menu na naszej stronie pod nazwą "Rady powiatowe". Zapraszamy także do współpracy z naszymi biurami, które znajdują się w każdym powiecie. Ich adresy i godziny pracy można przeczytać w menu głównym pod nazwą "Biuro".

W dalszej części obrad dokonano wyboru Komisji budżetowej i Komisji ds. kobiet młodzieży i wiejskiego gospodarstwa domowego.

Walne Zgromadzenie przyjęło także stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, które można pobrać tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2