ŚIR zabiega o zmianę kryteriów naboru w "Modernizacji Gospodarstw..."

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR, które odbyło się w dniu 10.07.2015 roku zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę projektu rozporządzenia w proponowanych kryteriach naborów wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020.

W załączeniu przekazujemy Państwu wystosowane do ministra pismo- kliknij tutaj.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2