Informacja o sposobie użytkowania działki z ANR

Świętokrzyska Izba Rolnicza przyjęła w 2010 r. na cele statutowe  od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowanie 4,20 ha gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych od I do IVa w miejscowości Słupia Pacanowska gmina Pacanów powiat Busko Zdrój. Na gruntach tych we współpracy i pod nadzorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej prowadzone są doświadczenia z uprawą bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Rolnicy uprawiający te grunty dostarczają próbki ziemniaków na wystawę podczas dożynek wojewódzkich, które można oglądać na naszym stoisku firmowym podczas trwania imprezy. Informacja szczegółowa za 2014 r.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2